WOORD

‘Schoorvoetend’

Lovecraft. Een klein jaar geleden, zie ik. Zo lang al.
Ik kwam tot hier om een tag te zoeken. De tag ‘woord’. Ik wil hier een woord bijzetten. Dat woord is ‘Schoorvoetend’.

(Het is geen tag, het is een categorie)

LOVECRAFT 2

lovecraft

‘De zwartgeworden tempel oefende een verschrikkelijke verlokking uit, waaraan geen weerstand te bieden viel.’
(H.P. Lovercraft, ‘De bezoeker uit de duisternis’)

16 december vandaag. Lovecraft houdt me nu al 2 weken bezig (de afleiding!), maar het is bijna gedaan. En nee, ik lees hem niet helemaal en er waren ondertussen toch een paar andere bezigheden: Vonnegut, maar ook een niet onbelangrijke ordening van ideeën. En het gewone werk, natuurlijk.
Ik wou hier in ieder geval een tweede notitie over Lovecraft maken. Morgen sluit ik hem af – er staat nog 1 verhaal op de lijst (‘De kleur uit de ruimte’), en de rest mag en zal ongelezen blijven.

Advertentie

BEELD

‘Terwijl in de niet-geïndustrialiseerde landen veel mensen zich nog steeds onbehaaglijk voelen wanneer ze worden gefotografeerd, dat ervaren als een soort binnendringen, een daad van oneerbiedigheid, een gesublimeerde plundering van persoonlijkheid of cultuur, is er in de geïndustrialiseerde landen juist een streven merkbaar om te worden gefotografeerd, omdat de mensen het gevoel hebben dat ze een beeld zijn en pas reëel worden door een foto.’

Susan Sontag, ‘Over fotografie’, ‘De Beeldwereld’.

BEGRIJPEN

de verzegelde tijd

‘Begrijpen in wetenschappelijke zin gebeurt op verstandelijk, logisch niveau, is een intellectuele activiteit. Het begrijpen van een artistiek beeld daarentegen betekent het ondergaan en aanvaarden van het esthetisch schone op een zintuiglijk, emotioneel en bovenzintuiglijk niveau.’
Andrei Tarkovski, De Verzegelde Tijd, blz 39.

EFFECT

‘….. dankzij de heilzame effecten van handenarbeid en totale onderdompeling in de levensstijl en waarden van de arbeidersklasse.’
Uit ‘Václav Havel, een leven’, van Michael Zantovsky, De Bezige Bij. Blz. 33

SCHOON

‘De werkelijkheid wordt gekenmerkt door talloze oorzakelijke verbanden, waarvan de kunstenaar maar een deel kan vatten en weergeven. Hierin manifesteert zich zijn individualiteit en zijn uniciteit. Hoe realistischer hij deze wil verbeelden, des te verantwoordelijker is hij voor zijn creatie. Van de kunstenaar wordt eerlijkheid en rechtvaardigheid verlangd. Hij moet schone handen hebben.’
Andrei Tarkovski in ‘de verzegelde tijd’, blz. 179-180