LEVEND

“Om over het levende te vertellen, heeft de kunstenaar het dode nodig, om over het oneindige te spreken, drukt hij het in het eindige uit. Het is onmogelijk het oneindige te materialiseren, maar men kan de illusie van het oneindige scheppen: een beeld.”

uit: Andrei Tarkovski, De Verzegelde Tijd, blz 37.