SCHOON

‘De werkelijkheid wordt gekenmerkt door talloze oorzakelijke verbanden, waarvan de kunstenaar maar een deel kan vatten en weergeven. Hierin manifesteert zich zijn individualiteit en zijn uniciteit. Hoe realistischer hij deze wil verbeelden, des te verantwoordelijker is hij voor zijn creatie. Van de kunstenaar wordt eerlijkheid en rechtvaardigheid verlangd. Hij moet schone handen hebben.’
Andrei Tarkovski in ‘de verzegelde tijd’, blz. 179-180