BEGRIJPEN

de verzegelde tijd

‘Begrijpen in wetenschappelijke zin gebeurt op verstandelijk, logisch niveau, is een intellectuele activiteit. Het begrijpen van een artistiek beeld daarentegen betekent het ondergaan en aanvaarden van het esthetisch schone op een zintuiglijk, emotioneel en bovenzintuiglijk niveau.’
Andrei Tarkovski, De Verzegelde Tijd, blz 39.