BEELD

‘Terwijl in de niet-geïndustrialiseerde landen veel mensen zich nog steeds onbehaaglijk voelen wanneer ze worden gefotografeerd, dat ervaren als een soort binnendringen, een daad van oneerbiedigheid, een gesublimeerde plundering van persoonlijkheid of cultuur, is er in de geïndustrialiseerde landen juist een streven merkbaar om te worden gefotografeerd, omdat de mensen het gevoel hebben dat ze een beeld zijn en pas reëel worden door een foto.’

Susan Sontag, ‘Over fotografie’, ‘De Beeldwereld’.