BEELD

‘Terwijl in de niet-geïndustrialiseerde landen veel mensen zich nog steeds onbehaaglijk voelen wanneer ze worden gefotografeerd, dat ervaren als een soort binnendringen, een daad van oneerbiedigheid, een gesublimeerde plundering van persoonlijkheid of cultuur, is er in de geïndustrialiseerde landen juist een streven merkbaar om te worden gefotografeerd, omdat de mensen het gevoel hebben dat ze een beeld zijn en pas reëel worden door een foto.’

Susan Sontag, ‘Over fotografie’, ‘De Beeldwereld’.

BEGRIJPEN

de verzegelde tijd

‘Begrijpen in wetenschappelijke zin gebeurt op verstandelijk, logisch niveau, is een intellectuele activiteit. Het begrijpen van een artistiek beeld daarentegen betekent het ondergaan en aanvaarden van het esthetisch schone op een zintuiglijk, emotioneel en bovenzintuiglijk niveau.’
Andrei Tarkovski, De Verzegelde Tijd, blz 39.

EFFECT

‘….. dankzij de heilzame effecten van handenarbeid en totale onderdompeling in de levensstijl en waarden van de arbeidersklasse.’
Uit ‘Václav Havel, een leven’, van Michael Zantovsky, De Bezige Bij. Blz. 33

SCHOON

‘De werkelijkheid wordt gekenmerkt door talloze oorzakelijke verbanden, waarvan de kunstenaar maar een deel kan vatten en weergeven. Hierin manifesteert zich zijn individualiteit en zijn uniciteit. Hoe realistischer hij deze wil verbeelden, des te verantwoordelijker is hij voor zijn creatie. Van de kunstenaar wordt eerlijkheid en rechtvaardigheid verlangd. Hij moet schone handen hebben.’
Andrei Tarkovski in ‘de verzegelde tijd’, blz. 179-180

LEVEND

“Om over het levende te vertellen, heeft de kunstenaar het dode nodig, om over het oneindige te spreken, drukt hij het in het eindige uit. Het is onmogelijk het oneindige te materialiseren, maar men kan de illusie van het oneindige scheppen: een beeld.”

uit: Andrei Tarkovski, De Verzegelde Tijd, blz 37.

SCHEERMES

“Toen het lot ons op de hielen zat
als een gek met een scheermes.”

Arseni Tarkovski
uit: Zemlje-Zemnoje, 1941-1966
uit: Andrei Tarkovski, De Verzegelde Tijd, blz 101.

BUITENGEWOON

‘Wat van Duchamp gold als het meest onnavolgbare in enkele mysterieuze ‘woordspelingen’ (Rrose Sélavy) wordt bij Desnos in al zijn zuiverheid teruggevonden en neemt plotseling een buitengewone omvang aan. …’
(André Breton, ‘Nadja’, Meulenhoff 1975, vertaald door Laurens Vancrevel en Renée de Jong-Belinfanta)

breton ernst
(Omslagillustratie Max Ernst – detail van collage uit Une semaine de bonté)