WERNER HERZOG

“You have to dismiss all this culture of complaint that you hear everywhere.” Werner Herzog.
(Maak dat maar direct tot een van de lijfspreuken)